اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدن یک سخنرانی خوب

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش، ﺗﻼش و ﺗﻤﺮﻳﻦ، وﺣﺸﺘﻲ را ﻛﻪ از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن دارﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد و در ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺟﺮأت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﺗﺼﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ وﺣﺸﺖ و دﺷﻮاري اﻳﻦ ﻛﺎر در ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻴﺰ در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر، دﭼﺎر ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮس ﺑﻲ دﻟﻴﻞ و ﻣﺨﺮب ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮس از ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ از ﭘﺸﺖ رادﻳﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻴﺪ و ﻗﺪم ﺟﻠﻮ ﺑﮕﺬارﻳﺪ. ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ و ﺳﺨﻨﺮان ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻳﺪ. در ﺧﺸﻜﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺷﻨﺎ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺖ.

زبان بدن

مذاکره کردن موفق چیزی بیشتر از فقط گفتن کلمات درست است. برخورداری از زبان بدن (Body Language) مسلط یکی از ضروری ترین تاکتیکهای بیزینس بوده و سالها مورد تحقیق قرار گرفته است ولی استفاده درست از آن می‌تواند برای افراد چالشی بزرگ باشد. از ۱۱ کارآفرین موفق شورای کارآفرینان جوان آمریکا (YEC) در مورد بهترین شیوه‌هایی که در استفاده از زبان بدن خود به کار می‌برند پرسیده شده است و این نکات مطرح شده اند:

بستن مذاکره چه روشی دارد؟

بسیاری از کارشناسان بازاریابی و فروش نمی دانند چگونه در مورد رقم ها و موعد پرداخت با مشتریان صحبت کنند. شما باید به گونه ای برخورد نمایید که از نگاه دیگران، با احترام و مودبانه به دنبال پول باشید.

بستن مذاکره ؛ بحث در مورد پول هنر خیلی ظریفی است. ما باید کاری کنیم که مشتریان احساس کنند که قیمت هایمان منصفانه است، شما باید اطمینان پیدا کنید که هزینه خدمات ما به طور کامل و به موقع پرداخت می شود. پس از آزمون و خطاهای بسیار و تجربه کردن تعداد زیادی تماس تلفنی شکست خورده، یک روش اساسی برای بستن مذاکره در پیش گرفته که آن را برای تمامی مشتریان به کار می برند، البته یک شیوه مطلق نیست و تنها به شما کمک می کند تا در مورد نحوه صحبت کردن در مورد هزینه ها به یک جمعبندی برسید.

۱۰ تکنیک مذاکره پدر علم مدیریت

تکنیک مذاکره موضوع این مقاله است. پیتر آکر Piter Draker از برجسته ترین نظریه پردازان عرصه مدیریت بر این باور است متقاعد کردن طرف مقابل در حین مذاکره یک هنر است و یکی از عوامل اصلی موفقیت افراد و شرکت های بزرگ تجاری می باشد. برای تکنیک مذاکره در بسیاری از شرکت های بزرگ تجاری برای انجام مذاکرات حساس و سرنوشت ساز از افراد متخصص و زبده این حرفه استفاده می نماید.

اسرار روابط عمومی دوران باستان

1- شکل دادن به یک نقطه نظر و دیدگاه
در یونان و در طی قرن پنجم پیش از میلاد، سوفسطاییان اولین کسانی بودند که ایده شکل دادن به یک دیدگاه مشخص را مطرح کردند. سوفسطاییان از فلسفه و قدرت نطق و بیان برای آموزش برتری و بزرگی به مردان دولتی و اهل طبقات بالای اجتماعی استفاده می کردند. برخی از آنها تصور می کردند که پاسخ هر سوالی را می دانند.

چهار حقیقت روابط عمومی

برخی از استراتژی های روابط عمومی قابل استفاده و بکارگیری در هر کسب و کاری می باشند و شما به منظور بهره مند شدن از آنها فقط و فقط نیاز به بکار بردن آنها در کمپین بازاریابی خودتان دارید.
خواه مدیر یک شرکت بزرگ باشید یا استارت آپی را در حوزه فن آوری اداره کنید یا حتی مالک یک کسب و کار کوچک محلی باشید، 4 استراتژی در حوزه روابط عمومی که به شما معرفی می کنیم، در صورت بکارگیری و استفاده صحیح منافع زیادی برای شما به دنبال خواهند داشت.

موفقیت در مذاكرهمرحله اول – شناخت يكديگر: مذاكره مانند هر وضعيت اجتماعي ديگري كه هدف معامله در آن وجود دارد، وقتي كه دو طرف براي شناخت يكديگر كمي وقت صرف كنند، مذاكره آرام پيش مي‌رود.
ارزيابي كساني كه درگير مذاكره هستند قبل از شروع مذاكره مفيد است. شناخت سوابق فردي براي تعيين حدود اهميت مسائل و در جهت مهارت لازم، رهنمودي عالي براي موضوع مورد بحث فراهم مي‌كند. همين كه جريان مذاكره شروع مي‌شود بايد ببينيد، بشنويد و بياموزيد. يك قاعده كلي اين است كه چانه‌زني را به صورت دوستانه ادامه دهيد و در عين جدي بودن، خونسرد باشيد.

روابط عمومی

چگونه پل هارتونیان معروف شد؟
در سال ۱۹۸۳ در تلویزیون اعلام شد که پل بروکلین بازسازی خواهد شد. فردی بنام پل هارتونیان بلافاصله به آنجا رفت و با تیم بازسازی صحبت کرد. آنها می‌خواستند تمام چوب‌های پل قدیمی را دور بریزند. او به کارکنان پیشنهاد کرد تمامی قطعات پل قدیمی را با قیمت ۵۰۰ دلار خواهد خرید. آنها بلافاصله موافقت کردند.

اشتباهات رایج در مذاکره

مذاکره با فروشندگان و شرکت‌های فروش یکی از حیاتی‌ترین روش‌های هر کسب و کار کوچک برای ادامه حیات خویش است. اینجا به معرفی اشتباهات رایجی می‌پردازیم که حین مذاکره مرتکب می‌شویم و بیشترین هزینه‌ها را به خود تحمیل می‌کنیم. شما می‌توانید با اجتناب از این اشتباهات به بهترین نتیجه ممکن در مذاکرات خود دست یابید.

7 راه برای پیروزی در مذاکرات

کارآفرینان افراد صبوری هستند. دوست داریم اینو بشنویم. اما معمولا ,دانستن اینکه کی باید ساکت باشید فایده زیادی برایتان دارد. کشف قابلیت نگه داشتن زبان در دهان,بینهایت اهمیت دارد در دنیای تجارت.
هیچ اشتباهی نداشته باشید.


۱.یادتان باشد: قضیه شخصی نیست؛کاری است.
در دنیای تجارت بسیاری از مذاکرات و بحث و گفتگو برای منفعت دو طرف است, و این بدان معنا نیست که اگر کسی سود زیادی می خواهد در معامله نسیبش شود پس نسبت به شما خصومت دارد؛ خیر. در واقع طرف معامله اصلا راجع به شما فکر نمی کند, ۹۹% راجع خودش و سودش فکر میکند. پس هروقت خواستید تصمیمی بگیرید سعی کنید در حالتی احساساتی نباشید,یک قدم عقب تر بیاید و از خودتان بپرسید,آیا این بهترین راهکار است یا فقط من ناراحتم؟

آموزش بازاریابی,آموزش فنون مذاکره,آموزش کسب و کار,ایده های کسب و کار,راهکار موفقیت در کسب و کار

سخن روز

در طوی تاریخ بیش‌تر کامیابی در دست‌یابی به منابع طبیعی مانند زمین, طلا و نفت بوده است, اما اکنون ناگهان ورق برگشته و دانش به جای آن نشسته است.

ورود کاربران

عضویت در خبرنامه

ایده تبلیغات

 ایده برای تبلیغات

تبلیغ خلاقانه‌ی یک کلینیک ارتودنسی و دندانپزشکی؛

 

ایده برای تبلیغات,ایده های خلاقانه,ایده کسب درامد,ایده کسب و کار,تبلیغات محیطی

 

با ما در تلـــگــــرام

جهت عضویت در گروه های تلگرام پایگاه داده کسب و کار، لطفا اطلاعات ذیل را تکمیل نمایید تا به ما در تلگرام ملحق شوید

CAPTCHA